1 กันยายน 2564 การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา  9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2
นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหารภายในสำนักงาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,681