สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,180