22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ 2

22 กรกฎาคม พ.ศ.2564
เวลา 09.00 น.-15.00 น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ผ่านระบบสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ 2


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,674